jack daniel - tady žije

Historie Hotelu Dolte a Sobotína

Dolte Sobotín

Původně přízemní dvojdům byl postaven v padesátých letech 19. století, který sloužil k ubytování Kleinovských železáren. Bydlely zde rodiny dílovedoucích a mistrů.

Počátkem dvacátých let byla budova zvýšena o jedno patro a přizpůsobena nejnovějším trendům tehdejšího bydlení (splachovací záchody, sprchy, ústřední topení). Upravena byla i spojovací část obou budov, která tvořila volný průchod do areálu budov.

V roce 1926 budova sloužila jako škola na několik měsíců.

Posléze byl dvojdům prodán německým živnostníkům ze Šumperka, kteří jej přizpůsobili k rekreačním účelům. Přilehlé prostory sloužily pro rekreaci německé mládeže.

V letech 1938-1945 byl areál využíván pro přípravu německých dívek na plnění úkolů v budoucích rodinách.

Od roku 1945 sloužilo zařízení Prostějovské továrně železářské zboží Doležel a Těhník (DOLTE - Vilém Doležel a Václav Těhník) pro podpůrný sociální fond závodu DOLTE. Název se vžil a zdomácněl a je používán do dnešních dnů. Od roku 1648 trvale slouží pro rekreační účely.

V roce 1947 se stává DOLTE spoluzakladatelem a garantem Podjesenického spolku pro rekreaci a cestovní ruch v Sobotíně.

V letech 1945-1955 slouží obě budovy řeckým a makedonským dětem.

V dalších letech zde probíhají přípravné Jednoleté učitelské kurzy a je zde internát Šumperské průmyslové školy.

K průběžné přestavbě dochází v letech 1980-1990, kdy se celé zařízení renovuje a slouží k rekreačním účelům do dnešních dní.

Sobotín

Sobotín je jedna z nejstarších hornických osad na Šumpersku. Původ jména pochází od osobního jména Sobota. Součástí obce byla osada Štětinov. V roce 1961 byly připojeny Rudoltice s již dříve sloučeným Klepáčovem, dále v roce 1975 se připojily Vernířovice a konečně roku 1980 i Petrov nad Desnou s osadou Terezín. Po referendu v roce 1993 se v roce 1994 Vernířovice osamostatnily. K 1. lednu 2010 se Petrov nad Desnou stává samostatnou obcí.